/blog/
مرکز تصویر برداری رازی
تصویر برداری( عکس های رنگی ) از دستگاه گوارش

تصویر برداری( عکس های رنگی ) از دستگاه گوارش

تصویر برداری(عکس های رنگی) از دستگاه گوارش به معنی بررسی دقیق دستگاه گوارشی است، از دهان تا مقعد انسان را دستگاه گوارش گویند که از لوله ی گوارشی و غده‌های گوارشی تشکیل شده‌است و حدود هفت متر طول دارد. غدد گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیواره ی معده و روده، پانکراس یا لوزالمعده و کبد است. لوله ی گوارشی نیز شامل دهان، حلق، مری، معده، روده ی باریک، روده ی بزرگ و راست‌روده می‌شود.

دریافت نوبت