/blog/
مرکز تصویر برداری رازی
آرتروگرافی

آرتروگرافی

آرتروگرافی یک آزمایش است که به پزشکان در تشخیص مشکلات مفصلی مانند درد مفصل زانو یا شانه کمک می کند. آرتروگرافی می تواند مشکلات رباط، تاندون، غضروف و درد مفاصل بدون دلیل را با جزئیات واضح نشان دهد. قبل از انجام اسکن MRI یا سایر آزمایشات تصویربرداری ، ماده حاجب تحت هدایت پروب سونوگرافی به مفصل تزریق می شود تا اسکن دقیق تری انجام شود.

دریافت نوبت